Malamente “Atura Les Violències Sexuals”

Client: Generalitat de Catalunya
Agency: EVIL LOVE
Production: Good Company
Dir: Ch Martínez